Akční zboží
V2
6 774,79 Kč včetně DPH
5 599 Kč

Mobile POS | CPU 4× | 5.5" LCD | 1 GB RAM | 8 GB ROM | Wi-Fi, 4G, BT | 58mm printer | Speaker | 1× USB-C, OTG | Android 7.1

Kód: SUN030
t2 dual10
21 294,79 Kč včetně DPH
17 599 Kč

Desktop POS | CPU 8× | 15,6" + 10,1" LCD | 2 GB RAM | 16 GB ROM | Wi-Fi, BT | 80mm printer, cutter | Speaker | 5× USB, 1× RJ11, 1× RJ12 | Micro SD | Android 7.1

Kód: SUN035
V2pro
8 952,79 Kč včetně DPH
7 399 Kč

Mobile POS | CPU 4× | 6,0" LCD | 2 GB RAM | 16 GB ROM | Wi-Fi, 4G, NFC, BT | 58mm printer | 1D scanner | Speaker | 1× USB-C, OTG | Android 7.1

Kód: SUN012B
p2pro
10 646,79 Kč včetně DPH
8 799 Kč

Payment POS | CPU 4× | 6.0" LCD | 2 GB RAM | 16 GB ROM | Wi-Fi, 4G, NFC, BT | 58mm printer | 1D scanner | Speaker | 1× USB-C, OTG | Android 7.1

Kód: SUN061
P2
7 742,79 Kč včetně DPH
6 399 Kč

Payment POS | CPU 4× | 5.5" LCD | 1 GB RAM | 8 GB ROM | Wi-Fi, 4G, NFC, BT | 58mm printer | Speaker | 1× USB-C, OTG | Android 7.1

Kód: SUN042
V1S charging craddle
724,79 Kč včetně DPH
599 Kč

Charging craddle | Sunmi V1s | Sunmi P1 | 1× USB

Kód: SUN020
Novinky
D2s lite
13 308,79 Kč včetně DPH
10 999 Kč

Desktop POS | CPU 4× | 15,6" LCD | 2 GB RAM | 8 GB ROM | Wi-Fi, BT | Speaker | 4× USB, 1× RJ11, 1× RJ12 | Micro SD | Android 7.1

Kód: SUN080
k2mini wall
39 081,79 Kč včetně DPH
32 299 Kč

Kiosk | CPU 8× | 15,6" LCD | 2 GB RAM | 16 GB ROM | Wi-Fi, BT, LAN | 58/80mm printer, cutter | 2D scanner | Speaker | 5× USB, 1× RJ11, 1× RJ12 | Micro SD | Android 7.1

Kód: SUN083
L2S
17 580,09 Kč včetně DPH
14 529 Kč

Logistic terminal | CPU 4× | 5,5" LCD | 2 RAM | 16 GB ROM | Wi-Fi, 4G, NFC, BT | 2D Zebra 4710 | USB-C, OTG | Micro SD | IP65 | Android 9

Kód: SUN149
K2 wall mount
52 754,79 Kč včetně DPH
43 599 Kč

Kiosk | CPU 6× | 24,0" LCD | 4 GB RAM | 64 GB ROM | Wi-Fi, BT, LAN | 80mm printer, cutter | 2D scanner | Speaker | 5× USB | Micro SD | Android 7.1

Kód: SUN119
M2 Max
18 995,79 Kč včetně DPH
15 699 Kč

Mobile POS | CPU 8× | 10,1" LCD | 3 GB RAM | 32 GB ROM | Wi-Fi, NFC, BT | 5/13 Mpx camera | 1× USB-C OTG | IP65 | Android 9

Kód: SUN122
V2pro
9 315,79 Kč včetně DPH
7 699 Kč

Mobile POS | CPU 4× | 6,0" LCD | 2 GB RAM | 16 GB ROM | Wi-Fi, 4G, NFC, BT | 58mm label printer | 2D scanner | Speaker | 1× USB-C, OTG | Android 7.1

Kód: SUN123